Uden - Heemkunde

Heemkunde

Stichting Het Uden-archief van Bressers

Wilhelminastraat 257
5401CG Uden
Inl.: Luciën Bressers
I: www.udenarchief.nl

Heemkunde Kring Uden

Walterus Pijnenborghhof 34
5401XT Uden
T: 0413 269312 (secr. J. Hendriks)
I: www.heemkundekringuden.nl

Stichting Uden in Geschriften

Ducaton 14
5406BG Uden
Secr.: A.J.F. Swinkels
I: www.udeningeschriften.nl